Rabu, 02 Juni 2010

AL HABIB ALI BIN ABU BAKAR ASSEGGAF

Selain di kenali orang sebagai seorang wali, beliau jiga salah seorang tokoh ulama yang kenamaan. Beliau sering memberitahukan apa yang tersembunyi dalam hati murid-murid beliau.

Salah seorang murid beliau yang bernama Soleh Bahramil berkata, " Pada suatu kali ketika aku sedang sibuk berzikir di tengah majelis beliau, tiba-tiba di hatiku bergerak sesuatu yang menggangu zikirku. Beliau menoleh padaku sambil berkata : " Berzikir itu jauh lebih penting dari apa yang tergerak di hati mu."

Seorang wanita yang bernama Nahyah binti Mubarak Barasyid pernah tergerak dalam hatinya, " Jika hajatku dikabulkan oleh Allah, ia akan membuatkan sehelai selimut dengan tangannya sendiri untuk Sayyid Ali bin Abu Bakar Asseggaf. Setelah Allah mengabulkan ia terlupa dengan niat dalam hatinya. Sayyid Ali bin Abu Bakar Asseggaf mengutus salah seorang untuk mengingatkan niat yang tersimpan dalam hati wanita itu. Dengan malu wanita itu membuatnya segera selimut yang akan dihadiahkan pada Sayyid Ali.

Seorang murid beliau berkata : " Pernah aku keluar dari kota Tarim untuk menghantarkan seorang temanku yang hendak berpergian. Temanku itu menitipkan padaku seratus Uqiyah. Dalam perjalanan ku pulang ke Tarim, Uang seratus Uqiyah itu terjatuh di tengah jalan tanpa ku ketahui. Aku datang menemui Sayyid Ali, kuadukan kejadian itu. Jawab beliau : "Kembalilah kamudi jalanan yang telah kamu melalui sebelumnya." Waktu aku keluar menyelusuri jalanan yang kulalui, kudapatkan uang seratus Uqiyah itu berada di bawah sebuah tembok di pinggir jalanan.

Seorang muridnya pernah berkata : " Pernah sebiji mata anak perempuan saudara ku keluar. Aku datang kepada Sayyid Ali Asseggaf dengan membawa anak perempuan yang keluar matanya itu. Beliau pegang mata itu di kembalikan pada tempatnya semula. Dengan ijin Allah mata yang keluar itu sembuh seperti semula. Aku minta pada beliau mendoakan untuk wanita itu agar dapat cepat kawin. Dengan ijin Allah wanita itu sehera di pinang orang setelah hidup membujang dalam waktu yang lama.

Salah seorang kawan beliau berkata : "Pernah aku kehilangan perhiasan yang dibuat dari emas. Aku datang mrnghadap Sayyid Ali Asseggaf minta doa agar perhiasanku yang hilang itu kutemukan kembali. Beliau berdoa. Waktu pagi hari anehnya kudapati perhiasan itu berada di bawah pohon kurma."

Beliau wafat pada tahun 895 H. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Zanbal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar