Rabu, 12 Mei 2010

AL HABIB ABDUL QADIR BIN AHMAD ASSAQQAF

Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin` Abdurahman asseqqaf dilahirkan di Seiyun, Hadramaut pada tahun 1331 H / 1911 M. Ayahanda beliau Habib Ahmad bin Abdurahman Asseggaf adalah ulama terkemuka di Hadramaut yang menjadi pengganti Habib Ali bin Muhammad AlHabsy penyusun Simtudurror, selain belajar dengan ayahanda nya sendiri beliau juga belajar dengan Syeikh Thaha bin Abdullah Bahmid, beliau juga mengajar di Madrasah An-Nahdatul Ilmiyyah dan telah menghafal Al-qur'an serta menguasai qiraah as-sab'ah daripada gurunya Syeikh Hasan bin Abdullah Baraja'.

Antara guru-guru beliau lagi ialah Habib Umar bin Hamid Assaqqaf, Habib Abdullah bin Alwi Al Habsy, Habib Umar bin Abdul Qadir Assaqqaf, Habib Abdullah bin Aidrus Al Aidrus dan banyak lagi.

Beliau adalah seorang ulama dan dai yang menjalankan dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan. Akhlaknya yang tinggi mampu menawan hati siapa saja, ilmu, warak dan akhlaknya menyebabkan beliau di kasihi dan di hormati. Beliau mulai mengajar di Seiyun pada usia muda dan pelajar berbondong-bondong untuk mendapat manfaat darinya. Namun, ketika rezim Sosialis di Yaman Selatan mulai menganiaya para sarjana beliau meninggalkan Yaman pada 1393 H, pergi pertama ke Singapura dan kemudian Indonesia. Beliau kemudian menuju ke Hijaz, di mana beliau menetap di Jeddah. Dia mendirikan majelis ta'lim dan zikir di rumahnya di Jeddah dihadiri oleh banyak ulama dan pengunjung.

Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk berdakwah di jalan Allah  dan mengunjungi para ulama dan umat Islam di tempat-tempat. Di antara tempat-tempat yang dikunjungi Suriah, Libanon, Mesir, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Kepulauan Komoro (di mana Beliau mengunjungi al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt di perusahaan al-Habib Ahmad Mashur al-Haddad) dan Afrika Timur. Beliau mengunjungi Yaman Utara dan kembali untuk mengunjungi Hadramaut setelah penyatuan Utara dan Yaman Selatan, tetapi tidak memberikan tempat untuk menetap di sana.

Sebuah tiang yang menandakan kedekatan kepada Allah yang adalah kerendahan hati. Beliau terkenal karena upayanya untuk membuat orang merasa nyaman, tidak pernah merasa nyaman jika orang-orang di sekelilingnya tidak nyaman. Beliau dihormati orang, dan dengan demikian Beliau dihormati, beliau meminta doa dan memastikan tamu-tamunya merasa diterima - bahkan murid-muridnya. Unsur utama menghormatinya berasal dari alam tunduk dan malu besar di hadapan Allah. Semoga Allah meninggikan orang-orang yang rendah hati.


Pada pertengahan 90-an, al-Quthb Abdul Qadir al-Saggaf dikenal sangat lemah, dengan hampir setengah tubuhnya di ambang kelumpuhan. kondisi saat-Nya digambarkan hanya sebagai ... dimusnahkan. Nya saudara terdekat menggambarkan dia sebagai "pergi ...", dia tidak berbicara lagi, dan menghabiskan sebagian akhir 90-an dalam keadaan menangis dan malam tanpa tidur. al-Quthb al-Habib Abdul Qadir tak diragukan lagi, otoritas karismatik dalam setiap bentuk dan bentuk, di setiap wilayah, dalam setiap dimensi. Semoga Allah memberi kami kekuatan untuk menyampaikan kehormatan dengan baik in'sya'Allah.

Akhirnya atas permintaan beberapa ulama Hejaz, beliau menetap di Hejaz, dan bermukim di kota Makkah, Madinah dan Jeddah untuk mengasuh majlis majlis ta'lim. Dalam usia yang sudah hendaj mencapai seabad, beliau menghabiskan masanya di Jeddah, dan masih menerima ziarahnya para peziarah.....

Dan Akhirnya Allah memenggil beliau sebelum fajar pada tanggal 4 April 2010.semoga Allah mengangkatnya ke peringkat tertinggi di surga. Semoga kita terus manfaat oleh Imam besar al-Quthb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assaqqaf..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar