Senin, 03 Mei 2010

AL IMAM ALWI BIN UBAIDILLAH BIN AHMAD AL MUHAJIR

Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir

[ Al-Imam Alwi - Ubaidillah - Ahmad Al-Muhajir - Isa Ar-Rumi - Muhammad An-Naqib - Ali Al-'Uraidhi - Ja'far Ash-Shodiq - Muhammad Al-Baqir - Ali Zainal Abidin - Husain - Fatimah Az-Zahro - Muhammad SAW]. Beliau seorang yang sangat alim dan merupakan imam besar di zamannya.

Beliau di lahirkan di Hadramaut dan di besarkan disana. Semenjak kecil beliau di didik langsung oleh ayahnya dan berjalan pada thariqah yang telah ditempuh oleh ayahnya. Beliau gemar mendalami ilmu dan selalu menyibukan dirinya untuk menuntut ilmu, sehingga berhasil menguasai berbagai macam ilmu. Beliau juga adalah seorang yang hafal Alquran. Selain menuntut ilmu di Hadramaut, beliau juga menuntut ilmu sampai kekota Makkah dan Madinah.

Di samping kedalaman ilmunya, beliau adalah seorang yang banyak bermujahadah. Beliau banyak melakukan shalat dan puasa. Sifat wara' dan banyak bersedekah juga selalu menghiasi diri beliau.

Beliau adalah orang yang pertama kali diberi nama Alwi, yaitu nama yang asalnya diambil nama burung yang terkenal. Beliau di karuniai banyak keturunan, tersebar dan baik. Keturunan beliau ini di kenal dengan nama Ba'alawy. Jadi setiap keluarga Ba'alawy diseluruh dunia ini pasti benasabkan diri kepada beliau, keluargaa Ba'alawy, tersebar di seluruh antero negeri. Nasab mereka lebih terang daripada sinar matahari dan cahaya rembulan.

Beliau adalah seorang yang sempurna memadukan kemuliaan diri dan nasab. Keutamaan- keutamaan beliau terukir di berbagai lembaran tulisan. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang memuji dan menagungkan beliau.

Diceritakan dalam satu riwayat, ketika beliau hendak melaksanakan perintah haji dan berziarah ke makam kakeknya Rasulullah SAW. Ikut di dalam rombongan beliau sekitar 80 orang, belum termasuk para pembantu dan sanak kerabatnya. ikut juga di dalamnya saudaranya yang bernama Jadid. Itu semua beliau yang menanggung biaya perjalannya. Ditambah lagi beliau sering bersedekah kepada orang lain disaat perjalanan pulangnya. Beliau juga membawa unta-unta dalam jumlah banyak untuk dipakai buat orang-orang yang lemah dalam rombongannya.
Puing-puing kota Bait Jubair: kota tertua kaum Alawiyin. Kota ini hancur karena lama ditinggalkan pada tahun 461 keluarga Ba'alawy melakukan exodus ke TarimBeliau hanya mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad. Tidak berbeda dengan ayahnya, Al-Imam Muhammad juga seorang yang dikaruniai kemuliaan sifat wara', zuhud dan ibadah. Perkataan , perbuatan dan hal ihwalnya selalu berbeda dalam kebaikan. Berkumpul di dalam dirinya keutamaan dan keindahab budi pekerti. Beliau adalah seorang yang sangat pengasih kepada anak-anak yatim, orang-orang lemah dan kaum fakir miskin. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang menyebutkan. memuji dan menghormati beliau. di samping itu, beliau adalah seorang yang berilmu, kalamnya fasih dan pandai.

Beliau, Al-Imam Muhammad bin Alwi, dilahirkan di daerah Bait Jubair ( Hadramaut ) dan dibesatkan disana. Beliau mengambil ilmu langsung dari ayahnya dan juga dari beberapa ulama yang hidup di zamannya, beliau meninggal pada umur56 tahun, dengan tidak di ketahui pasti tanggal meninggalnya dan tempat di semayamkannya.

Makam Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang terletak di kota Bait Jubair.


Adapun anak beliau adalah bernama Alwi. Al-Imam Alwi juga mewarisi sifat-sifat kebaikan ayahnya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan  dan memuji kehidupan beliau. Beliau seorang imam, ulama, ahli zuhud dan ibadah. Selain itu, beliau juga seorang yang dermawan dan tawadhu. Beliau mengabil ilmu langsung dari ayahnya dan beliau berjalan pada thariqah ayahnya.

Mesjid Ash-Shouma’ah di kota Bait Jubair - kota tertua kaum Alawiyin. 
 


Beliau di lahirkan di Bait Jubair dan dibesarkan disana dalam kemuliaan didikan. Beliau meninggal ditempat kelahirannya pada tahun 512 H.

radhiyallohu anhu wa ardhah....

[Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba'alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba'alawy]

1 komentar: